top of page

Group

Public·37 members

Comentariu Literar La Poezia Padure Verde Padure De Grigore Vieru _HOT_


Comentariu literar la poezia "PÄdure verde pÄdure" de Grigore Vieru
Poezia "PÄdure verde pÄdure" de Grigore Vieru este o parabolÄ despre iubirea neÃmplinitÄ Èi consecinÈele ei asupra sufletului uman. Poezia a fost publicatÄ Ãn anul 1970, Ãn volumul "Poezii", Èi face parte din creaÈia liricÄ a poetului moldovean, care a exprimat Ãn versuri dragostea de naturÄ, de patrie Èi de mamÄ.
comentariu literar la poezia padure verde padure de grigore vieruStructura Èi tema poeziei
Poezia este alcÄtuitÄ din patru strofe, fiecare avÃnd cÃte patru versuri. Versurile sunt scurte Èi au rimÄ ÃmperecheatÄ. Ritmul este trohaic, cu accentul pe silaba imparÄ. Poezia are o structurÄ narativÄ, prezentÃnd o poveste cu personaje Èi acÈiune. Tema poeziei este iubirea neÃmplinitÄ Èi suferinÈa ei.


Mesajul Èi motivele poeziei
Mesajul poeziei este cÄ iubirea neÃmpÄrtÄÈitÄ poate duce la distrugerea naturii Èi a propriei fiinÈe. Poezia foloseÈte motivele pÄdurii, corabiei Èi lunii pentru a ilustra acest mesaj. PÄdurea este simbolul iubitei care a fugit cu altul Èi s-a ascuns Ãn codru. Corabia este simbolul bÄrbatului care a smuls pÄdurea toatÄ pentru a o gÄsi, dar n-a reuÈit. Luna este simbolul destinului care Ãi pedepseÈte pe cei doi, fÄcÃnd sÄ rÄsarÄ la loc pÄdurea pe corabie, ca o amintire chinuitoare.


Figuri de stil Èi imagini artistice
Poezia foloseÈte mai multe figuri de stil pentru a crea imagini artistice sugestive. Unele dintre ele sunt:


  • personificarea: "S-a ascuns Ãn codru. Uuu!" - sugereazÄ durerea Èi disperarea bÄrbatului;  • hiperbolÄ: "El a smuls pÄdurea toatÄ" - sugereazÄ efortul supraomenesc al bÄrbatului;  • aliteraÈia: "PÄdure verde pÄdure" - sugereazÄ frumuseÈea Èi prospeÈimea naturii;  • onomatopeea: "Uuu!" - sugereazÄ sunetul vÃntului sau al lupilor din codru;  • metafora: "ClÄtinat de ape-adÃnci" - sugereazÄ starea sufleteascÄ tulburatÄ a bÄrbatului;  • antitezÄ: "Dar sub lunÄ, dar sub stea" - sugereazÄ contrastul dintre luminÄ Èi Ãntuneric, speranÈÄ Èi deznÄdejde.Concluzie
Poezia "PÄdure verde pÄdure" de Grigore Vieru este o operÄ liricÄ de mare valoare artisticÄ, care exprimÄ sentimente profunde prin intermediul unor simboluri Èi imagini originale. Poezia este o parabolÄ despre iubirea neÃmplinitÄ Èi consecinÈele ei asupra naturii Èi a propriei fiinÈe.


Contextul istoric Èi cultural al poeziei
Poezia "PÄdure verde pÄdure" de Grigore Vieru a fost scrisÄ Ãn perioada comunistÄ, cÃnd Republica Moldova era parte a Uniunii Sovietice. Ãn aceastÄ perioadÄ, poetul a fost supus unor presiuni politice Èi ideologice, fiind obligat sÄ scrie poezii Ãnchinate regimului Èi liderilor sÄi. TotuÈi, poetul a reuÈit sÄ ÃÈi pÄstreze identitatea naÈionalÄ Èi sÄ exprime Ãn versuri dragostea de patrie, de limbÄ Èi de culturÄ romÃneascÄ. Poezia "PÄdure verde pÄdure" este un exemplu de rezistenÈÄ culturalÄ Èi de afirmare a valorilor naÈionale.


Stilul Èi originalitatea poeziei
Poezia "PÄdure verde pÄdure" de Grigore Vieru se remarcÄ prin stilul simplu Èi accesibil, care se apropie de limbajul popular Èi de folclor. Poezia are o formÄ tradiÈionalÄ, cu versuri scurte Èi rimate, care creeazÄ un efect de melodie Èi de oralitate. Poezia este originalÄ prin modul Ãn care foloseÈte motivele pÄdurii, corabiei Èi lunii pentru a crea o parabolÄ despre iubirea neÃmplinitÄ. Poezia este o operÄ liricÄ modernÄ, care ÃmbinÄ elemente tradiÈionale cu elemente inovatoare. c481cea774


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

bottom of page